Annonser

En del hundar behöver utrymme!

Djur & natur, Fritid: 2015-02-27 10:02

Om du ser en hund med gult band eller scarf på koppel eller på hund, ge den hunden utrymme.
Gå inte fram till hunden, matte eller husse – gäller både människor och djur. De har markerat
att hunden inte kan vara nära andra. Vad som är för nära, det vet bara den hundens matte och husse.

Varför behöver en del hundar mer utrymme?

• Den kan vara sjuk.

• Den kan vara under utbildning, t.ex. till servicehund.

• Den kan tränas i vardagskunskaper.

• Den kan vara under rehabilitering.

• Den kan vara adopterad eller omplacerad, för dem kan omgivningen vara skrämmande.

• Hunden kan ha dålig erfarenhet av andra hundar och kanske inte tycker om andra vänliga hundar som bara vill hälsa.

Det finns många olika anledningar till att de behöver lite extra utrymme, så visa respekt. Ge dem plats eller ge dem tid att förflytta sig.
Gul markering på hund betyder kort och gott: Min hund behöver lite mer utrymme än andra.

Tack! Alla mattar och hussar, gula hundar uppskattar din hjälp och din respekt.

 

 

ulla@torsbybladet.se