Annonser

Allergi (överkänslighet)

Samhälle & Näringsliv: 2015-03-2 06:03

 

Överkänslighet (typ 1-allergi) innebär att man reagerar annorlunda på naturligt förekommande proteiner än vad andra människor gör. Kroppens immunförsvar bildar plötsligt antikroppar riktade mot specifika ämnen som andra tål.
Utsätts man som allergiker för ett av de proteiner som kallas allergener aktiveras kroppens immunförsvar: Vita blodkroppar (B-lymfocyter) bildar IgE-antikroppar (ett sorts ”motgift eller immunämne”) mot allergenet. Antikropparna sätter sig fast på utsidan av allergicellernas cellvägg (membran). Kroppen blir därmed bättre på att bekämpa allergenet nästa gång man utsätts för det, eftersom det nu går fortare att upptäcka allergenet i kroppen. Denna process kallas sensibilisering.

Vad händer vid en allergisk reaktion?
Själva överkänslighetsreaktionen kommer varje gång man utsätts för allergenet. Allergenet binder till antikropparna på allergicellernas cellvägg (membran). Sammankopplingen mellan allergicell och antikropp medför att allergicellens små lager (granula) av ämnen (bland annat histamin) som framkallar själva reaktionen frigörs ut i organismen.

Beroende på hur mycket och var någonstans på kroppen man utsätts för allergen, utlöser det en eller flera överkänslighetssjukdomar, som till exempel hösnuva, astma eller nässelfeber.

Vad gör histamin vid allergi?
Histamin utvidgar blodkärlen så att slemhinnan svullnar upp på grund av att vätska träder ut i vävnaden. Det stimulerar också de slemproducerande körtlarna i till exempel näsan och luftvägarna (näsan rinner). Tillsammans med histamin frigörs också ämnen som gör att muskulaturen i luftvägarna drar ihop sig, luftvägarna blir trängre och man får problem med att andas ut – man får ett astmaanfall. Histaminet orsakar också den obehagliga klådan.

Vad är ett allergen?
Olika mikroskopiskt små, naturligt förekommande proteiner som stimulerar allergiker att bilda antikroppar (immunämnen).

De vanligaste ämnen som framkallar allergi är:
Pälsdjur som till exempel hund och katt.
Pollen från ogräs, olika grässorter, blommor och träd.
Mögel och mögelsvampar.
Kvalster

Finns det andra saker som framkallar allergiska anfall?
Ja, allergiker har mycket känsliga slemhinnor som lätt kan irriteras av många olika ämnen, till exempel tobaksrök, föroreningar, stekos, parfym och starka lukter. Alla dessa faktorer kan framkalla och förvärra en överkänslighetsreaktion.

Är överkänslighet och allergi vanligt?
25 procent av alla svenskar har en eller flera former av överkänslighet. Antalet har stigit under hela efterkrigstiden men verkar nu ha planat ut. Orsaken finns i vår livsstil men vi kan inte säga exakt vad. Benägenheten för överkänslighet är ofta ärftlig. Lider den ena eller båda föräldrarna eller någon annan i närmaste familjen av överkänslighet är det en risk för att barnen utvecklar någon allergi. Förebyggande åtgärder är amning och att man i tidig ålder inte utsätts för tobaksrök eller fuktig inomhusmiljö.

Hur ställer läkaren diagnosen överkänslighet?
Ofta räcker det med att berätta när, hur och var man får symtom. Därefter kan man om så behövs, utreda vidare med hjälp av olika blodprover och hudtester, och om man misstänker astma gör man också ett lungfunktionstest.

Källa:www.netdoktor.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulla@torsbybladet.se