Annonser

Vem namnger stormar?

Djur & natur: 2015-03-2 06:03

Det finns ingen längre tradition att ge namn till svenska stormar, till skillnad från namngivningen av tropiska stormar. Men under senare år har ett antal svåra oväder fått namn, antingen av den norska vädertjänsten eller direkt av SMHI.

På SMHI finns ingen lång tradition att ge speciella personnamn till stormar och andra oväder. I stället har stormar ofta kommit att benämnas efter det datum eller den veckodag de inträffat, eller det område som drabbats hårdast.
”Ölandsstormen 1985”, ”allhelgonaorkanen 1969”, ”julstormen 1902” och ”yrväderstisdagen 1850” är några exempel på detta.

Sedan mitten av 1990-talet har den norska vädertjänsten namngett oväder som föranleder ”varsel om ekstremvaer”. Det gäller bland annat stormen Gudrun i januari 2005. Eftersom detta oväder i högsta grad berörde även Sverige så plockades namnet upp av massmedia och blev sedan väl etablerat.

Ytterligare några oväder efter Gudrun har haft namn som härstammat från den norska vädertjänsten. Eftersom oväder ofta kommer från väster så hinner den norska vädertjänsten oftast utfärda ett namn innan ovädret når Sverige. I så fall finns det ingen anledning för SMHI att utfärda ett eget namn, utan vi anser att det norska namnet duger lika bra här.

Den norska vädertjänsten namnger dock bara oväder som berör Norge som ’ekstremvaer’. Därför är det lämpligt att SMHI som alternativ har en egen namngivning av oväder som främst berör Sverige. Om möjligt görs det genom att helt enkelt välja något av ovädersdagens namn enligt almanackan, och helst så att det varannan gång är ett pojknamn och varannan gång ett flicknamn.

Första gången SMHI gav ett oväder namn enligt denna princip var i samband med stormen ”Simone” den 28 oktober 2013. Men helt ny är inte denna idé. En storm vid Öland 1985 har ibland kallats Emmastormen, eftersom den inträffade den 23 juli då Emma har namnsdag.

Tropiska cykloner
När det gäller tropiska cykloner finns sedan lång tid tillbaka ett internationellt namngivningssystem.

Källa: SMHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulla@torsbybladet.se