Annonser

Bli fadder

MC Reklam

WHF

Vårdkompetens i Värmland

Svar på tal om ekologiskt och svält

Djur & natur, Samhälle & Näringsliv: 2014-12-9 12:12

I helgen dömde tre svenska forskare ut ekojordbruket. I en debattartikel menar de att eko både är sämre för miljön och lyfter fram visionen om 100 procent ekologiskt som en katastrof för framtida livsmedelsförsörjning. Vi hävdar motsatsen – med stöd från 400 internationella jordbruksforskare och experter.

Här är våra svar på den viktigaste kritiken mot ekologiskt.
1. ”Ekologisk odling bidrar till svält.”
Stämmer inte. Teoretiskt skulle den mat som produceras idag kunna räcka till alla. Idag svälter ungefär en miljard människor. Men det är inte brist på mat som leder till svält. På global nivå handlar problemen snarare om fattigdom, handelspolitik, infrastruktur, jämställdhet och demokrati.

Just denna fråga har 400 experter och forskare studerat på uppdrag av FN och Världsbanken. Deras slutsats är tydlig. Det handlar inte om att fortsätta i jordbrukets gamla hjulspår. Lösningen är istället att hitta nya produktionsformer som tar sin utgångspunkt i ekologiska metoder. Det är bland annat utifrån denna internationellt erkända och brett förankrade forskning som Naturskyddsföreningen driver frågan om ekologiskt i Sverige.
Läs mer om FN:s studie här >>

2. ”Ekologisk odling ger hälften så mycket mat.”
Stämmer inte. I Sverige ger visserligen det oekologiska jordbrukets användning av konstgödsel och bekämpningsmedel högre skördar. Men det gäller inte alltid i de områden där mer mat behövs.

Miljontals småbönder i Afrika, Asien och Latinamerika har redan övergett kemikaliejordbruket och börjat satsa på ekologiskt istället. De lyckas odla ekologiskt i kruttorr mark, med hjälp av kompostering och snillrika bevattningssystem. Det ger ofta lika stora eller större skördar, bättre betalt och lägre utgifter.
Läs hur ekologisk odling bidrar till ökade skördar i Etiopien >>

3. ”Ekologiskt kan inte försörja en växande befolkning.”
Det är inte brist på mark till att odla mer ekologiskt som är den största utmaningen. Idag används hela 70 procent av jordbruksmarken för att föda upp djur och 30 procent av maten som produceras slängs. FN:s hungerexpert har ett råd till oss i den rika delen av världen: om vi vill göra något för alla miljontals svältande människor, så är det att äta mindre kött.
Läs rapporten 100 % ekologiskt? >>

4. ”Ekologisk odling är sämre för miljön.”
Fel. Ekologisk produktion är bra både för miljön, djuren och oss människor.
Jordbruksverket har studerat miljöeffekten av ekologiskt lantbruk. De ser stora fördelar med minskad spridning av kemikalier, ökat livsutrymme till vilda växter och djur samt att det ger lantbrukets djur ett bättre liv.
Läs Jordbruksverkets rapport >>

Sveriges Lantbruksuniversitet konstaterar också att ”ekologisk produktion bidrar till att uppfylla en rad miljömål och en positiv utveckling av landsbygden.”
Läs Lantbruksuniversitetets remissvar >>

Ekokritikerna borde lyfta blicken
Vi menar att de tre forskare som nu uttalat sig missar den stora bilden. Forskarvärlden i övrigt är eniga om att planeten står inför stora utmaningar där jordbruket måste ställa om. För att klara det måste vi göra en kraftig kursändring mot ekologiska metoder inom jordbruket.

Källa: Naturskyddsföreningen

Foto: Birgitta Brorson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulla@torsbybladet.se