Annonser

Bli fadder

MC Reklam

WHF

Vårdkompetens i Värmland

Högsta temperaturer i december

Djur & natur: 2014-11-17 03:11

Vintersolståndet infaller i december månad, men för Götalands och Svealands del är värmerekordet något högre för december än för januari. I Norrland har det dock varit varmare i januari än i december.
De högsta decembertemperaturerna i Götaland
I Götaland är det i allmänhet decembermånaderna 1953 och 2006 som konkurrerar om att visa upp de högsta temperaturerna.
I och för sig är den allra högsta trovärdiga decembertemperaturen från Simrishamn på julafton 1977. Men den gången var det bara kortvarigt och lokalt som temperaturen nådde så höga höjder.

(14,0° Tovehult (Småland) den 2 december 1914)
Mycket osäkert värde. Mycket höga temperaturer förekom i december 1914 men huvudsakligen den 1 december, då Tovehult för övrigt rapporterade 13,0°. Exempelvis hade Västervik 12,0° den 1 men bara 8,5° den 2. Maximitermometer fanns ej i Tovehult utan värdet avlästes på stationstermometern vid observationen klockan 14.

13,7° Simrishamn (Skåne) den 24 december 1977
Sannolikt var det bara lokalt och kortvarigt på julaftons förmiddag som temperaturen nådde detta värde. Vid inget av dygnets fyra observationstillfällen översteg temperaturen 10° i Simrishamn. Kristianstad rapporterade 12,9° i maximitemperatur vid det här tillfället.

13,6° Västervik (Småland) den 4 december 1953
Vid observationen klockan 19 den 4 var temperaturen 12,6°. Enligt ett inspektionsprotokoll från 1952 var maximitermometern korrektionsfri, men vid en inspektion 1957 visade den 0,3° för högt.

13,6° Oskarshamn (Småland) den 4 december 1953
Vid observationen klockan 19 den 4 var temperaturen 13,0°. Enligt ett inspektionsprotokoll från år 1954 visade maximitermometern 0,3° för högt.

13,4° Oskarshamn (Småland) den 5 december 1953
Denna temperatur inträffade troligen strax efter att maximitermometern ställts om klockan 19 den 4 december.

13,3° Norrköping (Östergötland) den 6 december 2006
Maximitemperaturen inträffade troligen på kvällen den 5 december men bokfördes på den 6 december.

3,3° Tovehult (Småland) den 4 december 1953
Enligt ett observationsprotokoll från 1954 visade maximitermometern 1,0° för högt, men under december 1953 var skillnaden mellan maximitemperatur och högsta timobservation högst 0,5° under endast sex av månadens dygn.
Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

14,9° Västervik (Småland) den 1 december 1861
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1861 men har sedermera strukits. Värdet avviker cirka 7 grader från övriga stationer.

13,8° Vänersborg (Västergötland) den 28 december 1881
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1881 men har senare underkänts. Vid inget av dygnets fyra observationstillfällen rapporterades högre temperatur än 6,4°.

13,5° Västervik (Småland) den 3 december 1898
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1898 och i månads-översikten men värdet korrigerades senare till 10,6°, vilket var den temperatur som rådde vid observationstillfället klockan 21 den 2 december.

De högsta decembertemperaturerna i Svealand
Liksom i Götaland är det även för Svealands del decembermånaderna 2006 och 1953 som svarar för de högsta temperaturerna under julmånaden.

(14,2° Kyrkerud (Värmland) den 3 december 1953)
Tveksamt men inte helt orimligt värde. Värdet publicerades inte heller i månadsöversikten för december 1953. Den vid observationen klockan 13 avlästa temperaturen 14,0° stämmer väl överens med maxtemperaturen. Men från övriga stationer avviker värdet med drygt 1,5 grader, från närliggande Lennartsfors till och med drygt 3 grader. Enligt ett inspektionsprotokoll från 1955 var stationen inte av högsta kvalitet, men termometrarna utan nämnvärd korrektion.

(13,1° Kyrkerud (Värmland) den 4 december 1953)
Även detta värde från Kyrkerud är tveksamt. Vid observationen klockan 13 var temperaturen 13,0°. Även från många andra stationer kom rapporter om mycket höga temperaturer denna dag. Men de högsta temperaturerna var koncentrerade till östra Svealand och från andra stationer i Värmland skiljer sig detta värde med omkring 1 grad, från närliggande Lennartsfors till och med lite drygt 2 grader.

13,0° Norrtälje (Uppland) den 4 december 1953

(13,0° Grängesberg (Dalarna) den 1 december 1914)
Något osäkert värde. Ett par andra stationer i Svealand rapporterade dock temperaturer på cirka 12° denna dag.  Stationen Grängesberg rapporterade bara maximi- och minimitemperatur och inga uppgifter finns om temperaturen vid de olika observationstillfällena.

12,9° Ulvhäll (Södermanland) den 4 december 1953

12,9° Vängsö (Södermanland) den 4 december 1953
Vid en inspektion fem dagar senare befanns maximitermometern visa 0,2° för högt.
12,8° Eskilstuna (Södermanland) den 4 december 1953

12,8° Kårsta (Uppland) den 4 december 1953

12,7° Eklången (Södermanland) den 6 december 2006

12,7° Floda (Södermanland) den 6 december 2006
Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

14,2° Stockholm (Uppland) den 25 december 1874
Ett teckenfel som tyvärr publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1874. Värdet korrigerades senare till -14,2°.

De högsta decembertemperaturerna i Norrland
I Norrland är de högsta decembertemperaturerna förutom från 2006 ocvh 1953, även från år 2011. Vid det sistnämnda tillfället inträffade de höga temperaturerna i kölvattnet av den svåra stormen ”Dagmar”.

11,8° Åmotsbruk (Gästrikland) den 2 december 1953

11,7° Gävle (Gästrikland) den 15 december 2006
Maximitemperaturen inträffade troligen på kvällen den 14 men bokfördes på den 15 december.
11,7° Söderhamn (Hälsingland) den 14 december 2006

11,4° Gävle (Gästrikland) den 14 december 2006

11,3° Gävle (Gästrikland) den 27 december 2011

11,3° Söderhamn (Hälsingland) den 27 december 2011
Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga observationer

12,0° Storlien (Jämtland) den 29 december 1900
Ett teckenfel som tyvärr publicerades i månadsöversikten för december 1900. Värdet har sedermera strukits.

 

Källa: SMHI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulla@torsbybladet.se